Schoolplan
Onze ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. We willen een goed bekendstaande regioschool zijn. Om dat te bereiken hebben we speerpunten geformuleerd waar we het accent op gaan leggen de komende jaren:

  • Onze school begeleidt leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven lang leren.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.
  • Op onze school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld.
  • We worden beter met en door elkaar.
  • Samen met ouders en partners bereiden we onze leerlingen op een zinvolle wijze voor op hun toekomst.

Wilt u meer lezen over onze ambities? Klik op onderstaande button.

Ons schoolplan is een dynamisch document en kan door voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen aangepast worden.