Kwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, zijn wij constant op zoek naar verbeterpunten. Zo streven wij ernaar onze leerlingen onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden. De verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van de directie, in samenwerking met de teamleiders van de verschillende deelscholen.

Cijfermatige analyse
Ons onderwijs wordt getoetst door Vensters, een organisatie waarbij negentig procent van de scholen in Nederland is aangesloten. Zij analyseren de scholen aan de hand van indicatoren opgesteld door de onderwijsinspectie. De gegevens van de deelscholen worden verzameld via Magister Management Portal (MMP) en zijn te bekijken op Scholen op de kaart.
De cijfers voor in-, door- en uitstroom op onze deelscholen vindt u hier.
Informatie over het percentage leerlingen dat de school voortijdig verlaat vindt u op het vsv-cijferportaal.

Het Sprongcollege maakt geen gebruik van MMP, omdat hierin weinig tot geen bruikbare informatie voor Praktijkonderwijs is opgenomen.

Tevredenheidsonderzoek
Wij voeren regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers om een goed beeld te krijgen van het welzijn binnen onze organisatie. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het bedrijf ‘Eloo’. Uit de resultaten komt naar voren dat er een grote tevredenheid heerst in de klas, school en op de werkvloer.

Klik hieronder voor de profielen van onze deelscholen op Scholen op de kaart.