Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij officieel rookvrij. In de school mocht al niet gerookt worden, maar vanaf 1 augustus mag er ook niet meer buiten op de schoolpleinen/-terreinen gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers. Ook tijdens activiteiten op onze locaties buiten de lestijden of in de avond.

Wij willen onze leerlingen en medewerkers een gezonde leeromgeving bieden. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt meeroken.

Samen naar een rookvrije generatie!