Altijd in beweging
IVO Deurne is altijd in beweging. We zijn constant op zoek naar verbeteringen, zodat we passend onderwijs kunnen bieden voor iedereen. Dat doen we vanuit een stabiele organisatie, bestaande uit vier deelscholen, zonder de specifieke kenmerken en de identiteit van de verschillende onderwijsvormen uit het oog te verliezen.

Ons unieke samenwerkingsverband tussen vier middelbare scholen uit Deurne zorgt ervoor dat wij onderwijs kunnen bieden op diverse niveaus. De deelscholen zijn:

  • Sprongcollege : praktijkonderwijs en integratieklas
  • Hub van Doornecollege : vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Alfrinkcollege : mavo, vmbo theoretisch/gemengde leerweg
  • Peellandcollege : gymnasium, atheneum en havo

In 1997 is de samenwerking tussen het Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege ontstaan. Het Sprongcollege (voorheen De Sprong) voegde zich in 2003 bij IVO Deurne.

Zelfstandig en kleinschalig
Iedere school functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne, onder leiding van een tweekoppige directie.

Schoolplan
Onze ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. We willen een goed bekendstaande regioschool zijn. Om dat te bereiken hebben we speerpunten geformuleerd waar we het accent op gaan leggen de komende jaren:

  • Onze school begeleidt leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven lang leren.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.
  • Op onze school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld.
  • We worden beter met en door elkaar.
  • Samen met ouders en partners bereiden we onze leerlingen op een zinvolle wijze voor op hun toekomst.

Wilt u meer lezen over onze ambities? Klik hier voor ons schoolplan 2020-2024.
Ons schoolplan is een dynamisch document en kan door voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen aangepast worden.