Altijd in beweging
IVO Deurne is altijd in beweging. We zijn constant op zoek naar verbeteringen, zodat we passend onderwijs kunnen bieden voor iedereen. Dat doen we vanuit een stabiele organisatie, bestaande uit vier deelscholen, zonder de specifieke kenmerken en de identiteit van de verschillende onderwijsvormen uit het oog te verliezen.

Ons unieke samenwerkingsverband tussen vier middelbare scholen uit Deurne zorgt ervoor dat wij onderwijs kunnen bieden op diverse niveaus. De deelscholen zijn:

  • Sprongcollege : praktijkonderwijs en integratieklas
  • Hub van Doornecollege : vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Alfrinkcollege : mavo, vmbo theoretisch/gemengde leerweg
  • Peellandcollege : gymnasium, atheneum en havo

In 1997 is de samenwerking tussen het Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege ontstaan. Het Sprongcollege (voorheen De Sprong) voegde zich in 2003 bij IVO Deurne.

Zelfstandig en kleinschalig
Iedere school functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne, onder leiding van een tweekoppige directie.

Schoolplan
Onze missie hebben wij beschreven in ons schoolplan en samengevat in een viertal punten:

  • Wij willen al onze leerlingen op zo hoog mogelijk niveau voorbereiden op een passende vervolgopleiding of baan.
  • Ontwikkeling van een zo hoog mogelijke kwaliteit van ons onderwijs en personeel.
  • Wij leveren een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot een goede burger van de maatschappij.
  • We streven ernaar alle betrokkenen binnen en buiten onze scholen enthousiast te maken door en over ons onderwijs.

Ons schoolplan is een dynamisch document en kan door voortschrijdende inzichten en  ontwikkelingen aangepast worden.