Reglementen en statuten
De reglementen en statuten die zijn opgesteld door vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn van toepassing op ons handelen. Voor een overzicht van deze documenten, klik hier.

We hebben een apart leerlingenstatuut vastgelegd, waarin de rechten en plichten van onze leerlingen zijn opgenomen. Voor het leerlingenstatuut, klik hier.