Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wij vragen aan elke leerling  (of bij leerlingen onder 16 jaar aan de ouders/verzorgers) toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als een leerling wordt ingeschreven bij een van onze scholen, krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging om via Magister wel of geen toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming kan op elk moment worden aangepast.

Cameratoezicht
Op onze deelscholen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht ter bevordering van de veiligheid:

  • Bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers
  • Beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, alsmede het weren van ongewenste bezoekers
  • Bewaking van zaken die zich in de gebouwen of op terreinen bevinden
  • Vastleggen van incidenten

Het reglement cameratoezicht is ter inzage opvraagbaar bij het secretariaat.