Bestuur en management
Alle deelscholen van IVO Deurne hebben dezelfde tweekoppige directie, bestaande uit een rector en directeur. Samen zijn ze verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen, met de rector als eindverantwoordelijke. De rector is verantwoordelijk voor strategisch (onderwijs)beleid, personeelsbeleid en financiële zaken, en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO, een samenwerkingsverband van middelbare scholen in Noord-Brabant, waar IVO Deurne onderdeel van is.

IVO Deurne heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over ontwikkelingen binnen de school en vormt een klankbord voor de directie.

Het strategisch beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren is vastgelegd in Koers 2023: Onderwijs met overtuiging.
U vindt het plan op www.omo.nl . U vindt hier ook het jaarverslag.

Directie IVO Deurne
Mevr. F. Cerini, waarnemend rector
Dhr. T. Hogendorp, directeur onderwijs mavo/havo/vwo
Mevr. M. van den Hurk, directeur onderwijs pro/vmbo-B/vmbo-K

Raad van advies
Voorzitter: dhr. J. Ragetlie
Leden: dhr. R. Bogman, dhr. Kleukers, dhr. Schlosser, mevr. J. van Meer, dhr. M. Bots
Correspondentieadres: Raad van Advies, postbus 19, 5750 AA Deurne

De raad van bestuur van OMO
Voorzitter: dhr. J. Kusters
Lid: mevr. Y. Kops

De raad van bestuur is bereikbaar via onderstaande gegevens:
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Tel.: 013-59 55 500 – Mail: omo@omo.nl