Verlof/verzuimbeleid
Onze deelscholen kennen een nauwkeurig systeem voor aan-/afwezigheid. Verzoeken voor bijzonder verlof dienen door de ouders tijdig en schriftelijk te worden ingediend bij de teamleider. Deze kan zonder meer verlof geven voor een bruiloft of begrafenis (eerste- en tweedegraads; d.w.z. ouders/verzorgers, broer, zus, opa, oma, oom en tante).

Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider om van deze vakantieregeling af te wijken.

Ongeoorloofd verzuim
Onze docenten noteren iedere les de namen van afwezige leerlingen in de absentieregistratie. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de leerling de volgende dag opgeroepen door de teamleider en gevraagd naar de reden van afwezigheid. Ook de ouders/verzorgers worden hierbij betrokken. Lees meer over ongeoorloofd verzuim.

Klik hieronder voor verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof. Ga voor de vakantieplanning naar de website van de betreffende deelschool.