Fleur Cerini waarnemend rector

We zijn verheugd te kunnen melden dat we Fleur Cerini bereid hebben gevonden de functie van waarnemend rector van IVO Deurne vanaf 1 juni, tot vooralsnog het einde van het schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar, op zich te nemen. Fleur gaat deze functie combineren met de functie van algemeen directeur van de Bossche Vakschool, Van Maerlant, de ISK en Spoor 10-14.

Fleur begon haar carrière als docent Nederlands en na een paar jaar als trainer/adviseur gewerkt te hebben buiten het onderwijs, werkt Fleur nu al weer jaren als schoolleider in het onderwijs. Sinds 2017 werkt Fleur in Den Bosch als algemeen directeur van de Bossche Vakschool en Van Maerlant twee scholen voor voorgezet middelbaar onderwijs en een regionale school voor eerste opvang aan anderstaligen (ISK) en van een nieuw opgericht stedelijk initiatief ‘Spoor 10-14’, een aanbod waar groep 7 & 8 en de eerste klassen van de middelbare school samenkomen. Daarnaast geeft Fleur vorm aan een traject waarbij wordt toegewerkt naar het ‘samenwonen’ van een VSO- school met de Bossche vakschool. Daarnaast zijn in Den Bosch in het afgelopen schooljaar voor de vmbo-scholen twee prachtige nieuwbouwtrajecten afgerond.

Fleur Cerini: “Ik leef en werk vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en gelijke kansen verdient. Dat we, vanuit respect voor elkaar, verdraagzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de wereld om ons heen. Vanuit deze overtuiging kijk ik er naar uit om samen met de medewerkers en leerlingen van IVO Deurne dit schooljaar goed af te ronden en samen het nieuwe schooljaar op te starten.”

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur OMO: “We zijn blij dat Fleur als collega-rector dit wil oppakken. We hebben alle vertrouwen dat de scholen van IVO Deurne bij haar in goede handen zijn en wensen haar veel succes.”