Actuele informatie corona virus

Vanaf 1 maart mogen we naast de examenleerlingen ook weer de leerlingen van de andere leerjaren in onze gebouwen ontvangen. Wij kijken ernaar uit om de leerlingen weer op school te ontvangen, ze weer te spreken en te begeleiden. Daarnaast is het goed dat leerlingen elkaar weer treffen.

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord wordt de 1,5 meter maatregel voor leerlingen onderling en leerlingen en docenten gehandhaafd. Dat leidt ertoe dat ons onderwijs voor leerlingen van het Peellandcollege, Alfrinkcollege en Hub van Doornecollege in een hybride vorm zal plaatsvinden op basis van een 40 minutenrooster. Een combinatie van fysieke aanwezigheid op school en onderwijs op afstand via online lessen. Het onderwijs voor leerlingen op Sprongcollege blijft zoals het georganiseerd is.

Ouders en leerlingen hebben vanuit de deelscholen meer informatie ontvangen over hoe het onderwijs er concreet uit gaat zien en wanneer welke groepen leerlingen op school verwacht worden. We zijn blij dat de scholen weer open mogen en zullen er alles aan doen om dit op een zo veilig mogelijke manier te organiseren voor onze leerlingen en onze collega’s.

Voor meer info verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl