Actuele informatie coronavirus

Corona en het onderwijs

We doen een beroep op leerlingen en ouders om de maatregelen rondom corona zoveel mogelijk in acht te nemen.

Sinds de laatste persconferentie is er het een en ander veranderd in de regelgeving. De belangrijkste punten voor iedereen op een rij:

  • Vanaf maandag 29 november zijn mondkapjes op school weer verplicht voor personeel en leerlingen. Dit geldt bij verplaatsingen in het gebouw. Tijdens de lessen mag het mondkapje af.
  • We vragen leerlingen om zelf voor een mondkapje te zorgen. Leerlingen die het mondkapje zijn vergeten kunnen er één kopen voor €0,20.
  • Leerlingen pauzeren in principe buiten. Bij regen zal er per deelschool voor een oplossing worden gezorgd.
  • In de klaslokalen staan desinfectiespullen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de handen te desinfecteren.
  • Waar nodig en mogelijk treffen we in het schoolgebouw maatregelen voor de spreiding van het aantal leerlingen. Bijvoorbeeld door middel van looproutes of door scheiding van de gangen waarbij elke kant een andere looprichting heeft.
  • We vragen leerlingen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden tot de medewerkers.
  • Zelftests zijn verkrijgbaar bij de conciërge. De GGD adviseert om twee keer per week een zelftest te doen.
  • We vragen iedereen om bij klachten thuis te blijven en te laten testen door de GGD

Voor meer info verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl