Actuele informatie coronavirus

We zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor onze leerlingen en medewerkers, als het onderwijs na 2 juni a.s. in onze gebouwen weer wordt opgestart. De leerlingen zullen deels online onderwijs volgen en er zullen vaste (contact-)momenten op school zijn.

Vanuit de RIVM-richtlijnen hebben we de volgende voorzorgsmaatregelen opgesteld bij bezoek aan het schoolgebouw:

  • Leerlingen gaan bij aankomst direct naar het lokaal. Dus niet wachten in de aula of op het schoolplein.
  • Kluisjes worden niet gebruikt. De leerling neemt jas en tas mee naar het lokaal.
  • Er is toezicht bij de ingang om toe te zien op de 1,5 meter regel.
  • Alle deuren worden zo veel mogelijk open gezet.
  • Er zijn looppaden aangebracht en vaste looproutes gemarkeerd.
  • Lokalen worden aangepast om aan de 1,5 meter regel te voldoen.
  • In elk lokaal liggen bij de ingang papieren doeken en desinfecterende spray, zodat de leerling zelf zijn/haar tafeltje schoon kan maken.
  • De lokalen worden regelmatig gelucht.

Daarnaast blijven de volgende regels van kracht:

  • Leerlingen die gezondheidsklachten hebben blijven thuis.
  • Leerlingen uit een gezin waarvan iemand koorts heeft, blijven  thuis.

Via mail ontvangt u verdere specifieke informatie over de invulling van het onderwijs per deelschool en per groep.