Actuele informatie corona virus

Tijdens de persconferentie op 14 december 2020 hebben we gehoord dat we wederom in een lock down gaan. Ook de scholen gaan grotendeels dicht. Wij hebben hier begrip voor, aangezien de besmettingen weer oplopen. We realiseren ons dat dit heel vervelend is voor onze leerlingen, die vooral behoefte hebben aan stabiliteit en fysiek onderwijs. Dit geldt ook voor onze collega’s, die weer moeten overschakelen op online lessen. We zijn opgelucht dat het kabinet uitzonderingen maakt voor fysiek onderwijs op school aan eindexamenklassen, kwetsbare leerlingen en praktijkvakken.

Dit betekent voor onze scholen het volgende:

Voor de komende 2 dagen, woensdag 16 en donderdag17 december 2020, geldt dat examenleerlingen en leerlingen praktijkonderwijs het reguliere lesrooster op school volgen. Leerlingen die stage lopen worden op hun stageplek verwacht. De overige leerlingen volgen geen onderwijs. Onze docenten gebruiken deze vrijgekomen tijd om het online onderwijs voor na de vakantie voor te bereiden. Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij.

Na de vakantie, vanaf 4 januari 2021, volgen alle examenleerlingen en leerlingen van het praktijkonderwijs fysiek onderwijs op school conform hun lesrooster. Vanaf dit moment kunnen ook weer alle schoolexamens van (voor)examenklassen doorgang vinden. Voor alle overige leerlingen wordt het onderwijs online aangeboden, roosters worden hierop aangepast.  Hoe dit er precies uit komt te zien, hoort u in de loop van deze week.

Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari 2021 of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of de scholen op 18 januari daadwerkelijk weer volledig open kunnen gaan. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.