Hoera Geslaagd!

Alle eindexamenkandidaten op het Alfrinkcollege zijn geslaagd; een mooie score van 100%. Op het Hub van Doornecollege mochten 168 van de 171 leerlingen het diploma in ontvangst nemen (98%). Op Peellandcollege is 97% van de havo-leerlingen en 96% van de vwo-leerlingen geslaagd. Al met al hele mooie scores. 17 leerlingen van het Sprongcollege verlaten de school met een diploma of een getuigschrift. Allemaal van harte proficiat. We zijn trots op jullie!

Kijk op de pagina van de deelschool voor de namen van alle gediplomeerden.