Aanmelding
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas van een van onze deelscholen kan van 7 tot en met 11 maart 2022 via deze pagina.

Bent u het niet eens met het advies, neem dan contact op met de basisschool van uw kind. Bent u het niet eens met de plaatsing bij IVO Deurne, dan kunt u een bezwaar indienen bij de rector.

Toelatingsbeleid
Als het totaal aantal leerlingen voor een schooljaar groter is dan de maximale capaciteit van onze gebouwen worden de toelatingsregels van toepassing.