Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Nieuws

AED-cursus

 
Elk jaar organiseren we samen met Heart Safe Regio een AED-cursus voor leerlingen. Tijdens deze cursus wordt er uitleg gegeven over het gebruik van een AED. De cursus vindt plaats op maandag 11 maart a.s. van 15.00 tot 19.00 uur in lokaal 313 van het Alfrinkcollege. Deelname is gratis. Tijdens de pauze wordt gezorgd voor een broodje. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.heartsaferegio.nl. (kies ‘aanmelden’, vul bij cursusdatum in: ’11.03.2019’ en bij tijdstip: 15.00 uur). Aanmelden kan tussen 1 februari en 1 maart.

1 februari 2019
 
Terug naar het overzicht