Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Nieuws

ALFRINKCOLLEGE SUPERSCHOOL VOLGENS ELSEVIER

 

Het Alfrinkcollege behoort tot de beste scholen in Noord- Brabant. Waar slagen de meeste leerlingen met hoge cijfers voor het centraal examen? Welke scholen tellen weinig zittenblijvers? Voor de zestiende keer vergelijkt Elsevier alle scholen met vwo, havo en vmbo. Per schoolsoort is nagegaan waar leerlingen het beste presteren ten opzichte van andere scholen binnen dezelfde provincie. Op de site van Elsevier kunnen ouders en hun kinderen in groep 8 van de basisschool nagaan welke scholen in hun buurt de beste resultaten behalen. Dat is belangrijke informatie bij het kiezen van een geschikte school. Elsevier baseert zich in het onderzoek op de gegevens van de Onderwijsinspectie. Ook in 2017 behoorde het Alfrinkcollege tot de ‘Beste scholen’ in het onderzoek.


22 januari 2018
 
Terug naar het overzicht