Geslaagde fietsenkeuring!

Ook dit jaar zijn opnieuw alle fietsen gecontroleerd. Voordat de keuring plaatsvond, werd er tijdens diverse pauzes rondgereden op een segway of gefietst op een fiets met verlichte spaken. Dit trok de aandacht van onze leerlingen en maakte ze bewust van de fietsenkeuring.

Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland en wijkagenten hebben meegeholpen met het controleren van de fietsverlichting. Fietsen die niet in orde zijn werden voorzien van een ‘controlekaart’. Daarop staat aangegeven wat niet in orde is. De ouders van leerlingen met een afgekeurde fiets worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Het resultaat mag er zijn. Het aantal afgekeurde fietsen is dit jaar op alle deelscholen flink gedaald. Vorig jaar had 90% van de leerlingen goede fietsverlichting. Dit schooljaar gaat ruim 95% van onze leerlingen goed verlicht de weg op! Daar zijn we trots op.