Cursus AED/reanimatie

Samen met Stichting Heart Safe Regio verzorgen wij een AED/reanimatiecursus. Alle enthousiaste leerlingen en medewerkers zijn van harte welkom om aan deze gratis cursus deel te nemen.

Leerlingen jonger dan 15 jaar volgen de cursus op dinsdag 18 april 2023. Leerlingen vanaf 15 jaar zijn welkom op dinsdag 9 mei 2023. Medewerkers zijn zowel op 18 april als op 9 mei van harte welkom. De cursus vindt plaats in de aula van het Alfrinkcollege van 15.00-19.00 uur. Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor broodjes. Er kunnen maximaal 20 personen per groep deelnemen.

Aanmelden kan hier. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar het privé mailadres (dus niet het mailadres op school), in verband met correspondentie en herhalingslessen. Daarnaast wordt gevraagd om de juiste data in te vullen in het veld ‘cursusdatum’.

Voor meer informatie stuur je een mail naar henny@heartsaferegio.nl.

AED herhaling: Iedereen die al eerder heeft deelgenomen aan deze cursus wordt door Heart Safe Regio nog via mail uitgenodigd voor een herhalingscursus.