Cursus AED/reanimatie geannuleerd

De AED/reanimatiecurus is in verband met het coronavirus geannuleerd.

Ook dit schooljaar verzorgen wij, in samenwerking met Stichting Heart Safe Regio, een AED/reanimatiecursus. Alle enthousiaste leerlingen en medewerkers zijn van harte welkom om aan deze gratis cursus deel te nemen.

Leerlingen jonger dan 15 jaar volgen de cursus op maandag 2 maart 2020. Leerlingen vanaf 15 jaar zijn welkom op maandag 9 maart 2020. Medewerkers zijn op zowel maandag 2 maart als maandag 9 maart van harte welkom. De cursus vindt plaats in de aula van het Alfrinkcollege van 15.00 uur tot 19.00 uur. Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor onder andere broodjes en fruit.

Aanmelden kan hier. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar het privé mailadres (niet het mailadres van school), in verband met correspondentie en herhalingen voor het volgend schooljaar. Daarnaast wordt gevraagd om de juiste data in te vullen in het veld ‘cursusdatum’.

Voor meer informatie stuur een mail.