Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Techniek - Samenstelling

Kerngroep Techniek
Samenstelling

De kerngroep Techniek bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 3 en 4.
De kerngroepleider leerjaar 3/4 Techniek is de heer M. Coopmans (com@ivo-deurne.nl), die tevens lid is van de schoolleiding van het Hub van Doornecollege.
De intern begeleider is mevrouw A. van Grinsven (gra@ivo-deurne.nl).
Klik hier voor een lijst van de mentoren.