Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Zorg en welzijn - Samenstelling

Kerngroep Zorg & Welzijn
Samenstelling

De kerngroep Zorg & Welzijn bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 3 en 4.
De kerngroepleider leerjaar 3/4 Zorg & Welzijn is mevrouw E. Op het Veld (jae@ivo-deurne.nl), die tevens lid is van de schoolleiding van het Hub van Doornecollege.
De intern begeleider is mevrouw M. Bosma (bsm@ivo-deurne.nl).
Klik hier voor een lijst van de mentoren.