Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Onderbouw - Samenstelling

Kerngroep onderbouw - leerjaar 1 en 2
Samenstelling

De kerngroep onderbouw bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 1 en 2.
De kerngroepleiders onderbouw zijn de heer S. van Alst (ats@ivo-deurne.nl) en mevrouw I. van Son (soi@ivo-deurne.nl) die tevens lid zijn van de schoolleiding van het Hub van Doornecollege.
De intern begeleiders zijn de heer S. van Alst (ats@ivo-deurne.nl), mevrouw J. Smulders (smj@ivo-deurne.nl), mevrouw I. van Son (soi@ivo-deurne.nl), mevrouw M. Thijssen (tsm@ivo-deurne.nl).

Klik hier voor een lijst van de mentoren.