Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - De school - Convenantbedrijven kg Techniek

CONVENANTBEDRIJVEN KERNGROEP TECHNIEK

Al tientallen jaren is er regelmatig overleg tussen techniekbedrijven in de regio en de school.
Doel van dat overleg:

  • Afspraken maken over stages en excursies voor techniekleerlingen.
  • Bedrijfsleven informeren over de inhoud (en nieuwe ontwikkelingen) van de technieklessen.
  • Bedrijfsleven een stem geven in de ontwikkeling van het onderwijsprogramma zodat dat aansluit op de behoefte in de regio.
  • Docenten op de hoogte houden van ontwikkelingen en nieuwe technieken.
  • Gezamenlijke projecten organiseren voor basisschoolleerlingen om die kennis te laten maken met techniek.

De circa 60 bedrijven zijn georganiseerd in 3 convenantgroepen:

  • Convenantgroep Bouw, Wonen en Interieur: klik hier voor het overzicht.
  • Convenantgroep Instalektro: klik hier voor het overzicht.
  • Convenantgroep Metaal/Automotive: klik hier voor het overzicht.
  • Gelieerde instellingen: klik hier voor het overzicht.