Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - De school - Welkom

Welkom op het Hub van Doornecollege

Welkom op de site van het Hub van Doornecollege!

Het Hub van Doornecollege is een deelschool van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. Onze school biedt de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Basisberoepsgerichte Leerweg aan. In de onderbouw, leerjaar 1 en 2, volgen de leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg zowel theorie- als praktijklessen, de verdeling is ongeveer 2/3 theorie en 1/3 praktijk. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het leren ontdekken van persoonlijke keuzes en de voorbereiding op de beroepskeuze. Aan het einde van leerjaar 2 maken alle leerlingen een keuze voor een profiel, waarvoor ze in leerjaar 3 lessen gaan volgen. De 4 profielen zijn: Natuur en Ondernemen (N&O), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Zorg en Welzijn breed (ZW), en Techniek. Het profiel Techniek is onder te verdelen in: PIE (produceren, installeren en energie), MT (mobiliteit en transport) en BWI (bouwen, wonen en interieur).

In onze school werken we in kerngroepen, alle leerlingen van de onderbouw zijn verdeeld over twee parallelle kerngroepen. Elke kerngroep heeft een eigen plek in het gebouw en heeft bovendien een klein vast team mentoren en docenten. Daardoor leren docenten en leerlingen elkaar snel kennen. Het voelt er veilig en vertrouwd. In de onderbouw hanteren we kleine klassen.

Elke leerweg krijgt onderwijs op eigen niveau. In het examenjaar kunnen leerlingen ook nog kiezen voor een ‘(examen)vak op hoger niveau’. Daardoor kan elke leerling het examenprofiel helemaal naar eigen niveau samenstellen.

Op deze site staat de informatie speciaal voor het Hub van Doornecollege. Op de algemene site van IVO-Deurne staat de informatie die van toepassing is voor alle deelscholen van IVO-Deurne. Reageer gerust met vragen of opmerkingen via een mail naar: hc@ivo-deurne.nl