Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Competentiegericht leren

CGO – competentie gericht onderwijs

Op het Vmbo zijn we een aantal jaren geleden gestart met de voorbereidingen om competentiegericht leren in te voeren. In schooljaar 2010-2011 hebben de leerlingen voor het eerst kennis gemaakt met 3 competenties. In een reflectieweek wordt een periode afgesloten, waarin zowel leerlingen als docenten reflecteren op de mate waarin de competenties beheerst worden. Daarna worden er afspraken gemaakt hoe een leerling zichzelf kan verbeteren.

Waarom?

  • Vanwege de vraag uit het bedrijfsleven waarin houding/gedrag een steeds grotere rol speelt.
  • Competenties verkleinen de kloof tussen school en bedrijf
  • Beter e aansluiting op het Mbo waarin competentieleren verplicht gesteld wordt
  • Leerlingen leren beter te reflecteren op zichzelf en op anderen
  • Competenties ondersteunen leerlingen voor een bewustere keuze van de leerloopbaan
  • Goed onderwijs omvat kennis, vaardigheden én houding voor een betere prestatie én opbrengst.

In schooljaar 2010-2011 heeft dat geresulteerd in één of meerdere reflectieweken waarin leerlingen een periode afsluiten waarin zij leren te reflecteren a.d.h.v. een aantal competenties.

Wat zijn competenties?

De praktische definitie is: “Het vermogen van iemand om in een bepaalde omgeving / context passend gedrag te vertonen”. Bij een competentie meet je niet alleen kennis (K), maar ook vaardigheden(V) en houding(H).
Een competentie als formule ziet er als volgt uit: K x V X H ( binnen een omgeving / context)
Op school worden dezelfde competenties gebruikt als in het Mbo en het bedrijfsleven (MKB).
Het Mbo gebruikt in totaal 25 competenties. IVO-Deurne zet in op 3 kerncompetenties die elk half jaar op het rapport worden vermeld.

Beoordelen

Per leerweg ( BB- KB – TG) wordt een competentie beoordeeld in 4 verwervingstappen. In reflectiegesprekken met de leerling beoordeelt zowel de leerling als de docent de mate van beheersing:

  1. Starter
  2. Geoefend
  3. Gevorderd
  4. Streefniveau

Kerngroepspecifiek

Naast de 3 competenties, die 4 jaar lang in het gehele Vmbo geïntegreerd zijn, wordt er in de verschillende kerngroepen in lessen, stage of bij projecten ook met andere competenties gewerkt. Deze vorderingen worden vastgelegd in het portfolio van elke leerling.