Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Leerlingen - Leerlingenraad

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle leerjaren. Naast het organiseren van concrete activiteiten op school, zoals het organiseren van de carnavalsviering en het eindejaarsfeest, wordt de leerlingenraad betrokken bij het opstellen van schoolregels,  de invulling van de kantine etc.

Vanuit de leerlingenraad zitten twee leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) van IVO-Deurne. Samen met één lid van de ouderraad en twee docenten vertegenwoordigen zij het Hub van Doornecollege in de MR.

Lijkt het jou wat om in de leerlingenraad te zitten? Of wil je meer informatie? Vraag er naar bij de heer Aarts (aal@ivo-deurne.nl) of de heer Van den Heuvel (heu@ivo-deurne.nl).