Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Leerlingbegeleiding - Decanen

Decaan

De decaan is gespecialiseerd in de begeleiding van keuzes die de leerling moet maken met betrekking tot zijn beroep en vervolgopleidingen. De decaan onderhoudt hiervoor interne en externe contacten en kan daardoor informatie geven over de keuze van profielen en de doorstroommogelijkheden naar ROC en AOC. Vanaf leerjaar 1 wordt een gericht programma aangeboden om te komen tot een keuze van het juiste profiel. Een scholen- en beroepenmarkt binnen de eigen deelschool is daarvan een belangrijk onderdeel. De decaan biedt bovendien de helpende hand bij het zoeken naar vervolgopleidingen. De decaan heeft actuele informatie over open dagen en aanmeldingsprocedures voor vervolgopleidingen. De decanen voor onze school zijn de heer J. Jagers en mevr. P. de Vries. hc_decaan@ivo-deurne.nl

Vervolgmogelijkheden
Het vmbo is geen eindonderwijs. Dat betekent dat na het behalen van het vmbo-diploma een keuze gemaakt moet worden voor een toelaatbaar in niveau 1, 2, 3 of 4. Het mbo kent net als het vmbo 4 profielen met de daarbij behorende opleidingen: zorg en welzijn, techniek, economie en agrarische (groen) opleidingen.

Klik hier voor het informatieboekje doorstroming naar mbo

Klik hier voor verdere informatie over opleidingsniveaus en doorstroom

Klik hier voor de presentatie voorlichting decaan aan ouders leerjaar 4

Kijk onder 'links' voor meer informatie