Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Techniek - Speerpunten

Kerngroep Techniek

Speerpunten

Competentiegericht Onderwijs
De drie kerncompetenties staan centraal: plannen en organiseren, samenwerken en overleggen, presenteren. Deze competenties staan ook op het rapport. Reflectiegesprekken meten de groei van deze vaardigheden van de leerling. In dit gesprek worden vervolgafspraken gemaakt hoe de leerling zich verder kan ontwikkelen.
In onze kerngroep is naast de 3 kerncompetenties de competentie ‘Instructies en procedures’ van belang.


Buitenschools leren
Alle leerlingen van de kerngroep techniek lopen stage.
Vragen/opdrachten van buitenaf worden geselecteerd op haalbaarheid en toegevoegde waarde voor het onderwijs, het moet een win-win situatie opleveren voor alle partijen. Met name door leerlingen van het profiel BWI worden met enige regelmaat opdrachten van externen uitgevoerd.


Taal- en rekenbeleid
Leerlingen worden getest op hun taal-en rekenvaardigheden. De testresultaten laten zien op welk niveau de school, klas maar ook de individuele leerling staat. In de brugklas is het streven om het 1F-niveau te halen en aan het einde van het VMBO het 2F-niveau, dat aansluit op het MBO-startniveau. De metingen worden bovendien gebruikt voor aanpassing van het taal- en rekenbeleid. Daarnaast krijgen leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand extra begeleiding om aan bovenstaand niveau te voldoen. De Taalkracht- en Rekenkracht-programma’s ondersteunen de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen.


Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
LOB loopt als een rode draad door het onderwijs. De mentor begeleidt leerlingen bij het beantwoorden van de 5 belangrijkste loopbaanvragen.

1. kwaliteitenreflectie (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?)
2. motievenreflectie (waar ga en sta ik voor en waarom dan?)
3. werkexploratie (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?)
4. loopbaansturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?)
5. netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?)

Gedurende 4 schooljaren worden deze antwoorden vastgelegd in een digitaal loopbaandossier.