Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Zorg en welzijn - Informatie

Kerngroep Zorg en Welzijn

Informatie
Beroepsvoorbereiding in de volle breedte
De beroepsvoorbereiding in het VMBO kent meerder profielen:
BWI   bouw, wonen en interieur
PIE    produceren, installeren en energie
MT   mobiliteit en transport
N&O natuur & ondernemen
HBR  horeca, bakkerij en recreatie
ZW   zorg en welzijn

In leerjaar 3 en 4 volgen alle leerlingen (basis en kader) onderwijs binnen één van de aangeboden profielen. In het examenjaar kunnen leerlingen ook nog kiezen voor een '(examen)vak op hoger niveau'. Daardoor kan elke leerling een examenprofiel optimaal naar zijn eigen niveau samenstellen. Het diploma wordt behaald op basis van twee leerjaren bovenbouw. De eisen liggen vast in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Het Mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs) kent vier sectoren. Door de keuze van  een leerweg en één profiel, met keuzevakken, kan de leerling een optimale aansluiting vinden bij het Mbo. Leerlingen kiezen voor deze sector omdat ze willen omgaan met mensen, goed zijn in samenwerken, zich in kunnen leven in een ander, kunnen luisteren en zich ervan bewust zijn dat fatsoenlijk en betrouwbaar handelen voorop dient te staan. Daarnaast is reflecteren op eigen handelen belangrijk.

Profiel Zorg en Welzijn
Dit profiel kent de volgende praktijkvakken:
Mens en zorg
Mens en activiteit
Mens en gezondheid
Mens en omgeving
Voorkomen van ongevallen EHBO

In leerjaar 3 en 4 kunnen de leerlingen een keuze maken uit onderstaande vakken:
Kennismaken met uiterlijke verzorging
Assisteren in de gezondheidszorg
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Haarverzorging
Huidverzorging
Voeding en beweging
Welzijn kind en jongere
Welzijn volwassenen en ouderen
Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid