Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - HBR en Natuur & Ondernemen - Informatie

Kerngroep HBR en Natuur & Ondernemen (HNO)

Informatie
Beroepsvoorbereiding in de volle breedte
De beroepsvoorbereiding in het VMBO kent meerder profielen:
BWI   bouw, wonen en interieur
PIE    produceren, installeren en energie
MT   mobiliteit en transport
N&O natuur & ondernemen
HBR  horeca, bakkerij en recreatie
ZW   zorg en welzijn

Kerngroep HNO
De kerngroep HNO biedt 2 profielen aan, HBR en Natuur & Ondernemen. In leerjaar 3 en 4 volgen alle leerlingen (basis en kader) onderwijs binnen één van de aangeboden profielen. In het examenjaar kunnen leerlingen ook nog kiezen voor een (examen)vak ‘op hoger niveau’. Daardoor kan elke leerling een examenprofiel optimaal naar zijn eigen niveau samenstellen. Het diploma wordt behaald op basis van twee leerjaren bovenbouw. De eisen liggen vast in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Het Mbo (Middelbaar Beroepsonderwijs) kent vier sectoren. Door de keuze van een leerweg en één profiel, met keuzevakken, kan de leerling een optimale aansluiting vinden bij het Mbo.

Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Dit profiel kent in klas 3 en 4 de volgende praktijkvakken:
Bakkerij
Gastheerschap
Keuken
Recreatie
Bakkerij specialisatie
Keuken specialisatie
Ondernemen

Profiel Natuur & Ondernemen (N&O)
Dit profiel kent in klas 3 en 4 de volgende praktijkvakken:
Organiseren van een (groene) activiteit
Presenteren, promoten en verkopen
Maken en verbeteren van een (groen) product
Multimedia
Groene omgeving en verkoop
Commercieel
Ondernemen
Webshop

In klas 4 kiezen de leerlingen nog één van de volgende keuzevakken:
Traiteur
Gastheerspecialisatie
Presentatie en styling
Administratie
Vergroening stedelijke omgeving