Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Onderbouw - Informatie

Kerngroep onderbouw – leerjaar 1 en 2

Informatie

In de kerngroep onderbouw zitten alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 met het advies VMBO-basisberoepsgericht en advies kaderberoepsgericht. We streven er naar dat je je op onze school snel op je gemak voelt, dat je graag naar school gaat en goede cijfers haalt. In de onderbouw start je met de voorbereiding om een goede keuze te maken voor een beroepsgerichte sector die het beste bij je past. Met het diploma basisberoepsgerichte Leerweg vervolgen leerlingen hun opleiding op niveau 2 van het MBO, de basisberoepsopleiding. Met het diploma kaderberoepsgerichte leerweg vervolgen leerlingen hun opleiding op niveau 3 of 4 van het MBO, de kaderberoepsopleiding.

Opstroom vanuit klas 2
Voor leerlingen die in leerjaar 2 bovenmatig presteren zijn er nog beperkte mogelijkheden tot opstroom naar leerjaar 3 in de kaderberoepsgerichte leerweg. Uiteindelijke opstroom wordt bepaald door:

  • behaalde resultaten;
  • beoordeling op competenties: Inzet, inzicht, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheid.

Keuze en advies
In de onderbouw van het Hub van Doornecollege, wordt veel aandacht besteed aan LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding). Elke leerling oriënteert zich binnen en buiten de school op de sectoren en de beroepenvelden en maakt op het einde van leerjaar 2, samen met de ouders, een definitieve keuze voor de sector van zijn of haar voorkeur.