Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingen - Seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit

Leerlingen ontdekken in de leeftijdsfase van 12 t/m 18 jaar hun sociale voorkeuren, maar vooral ook hun seksuele geaardheid. Voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar wordt het onderwerp seksualiteit als een gevoelig gespreksonderwerp ervaren. Niet zo vreemd, want het is heel persoonlijk en gaat over verliefdheden en gevoelens van het eigen lichaam. Het is goed om te zien dat af en toe leerlingen openbaar uiting geven aan hun voorkeur in gevoelens voor hetzelfde geslacht en het is zeker goed als we zien dat er door medeleerlingen positief op wordt gereageerd.
Als instelling vinden wij het belangrijk dat we hierover vrij kunnen praten; goede, objectieve informatie voorhanden is bij diverse vakken; er een aanspreekpunt op school is.

Klik hier voor ons beleid over seksuele diversiteit.