Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Vanaf het schooljaar 2015-2016 is er voor Mavo 3 van het Alfrinkcollege een LOB-traject gestart, genaamd 'ondernemerschap in je loopbaan'. LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) is er op gericht leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven, waardoor ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo verwerven ze een betere startpositie voor vervolgonderwijs of kwalificeren ze zich beter voor toetreding tot de arbeidsmarkt. De inhoud van een baan wijzigt tegenwoordig zo snel dat IVO-Deurne de leerlingen niet alleen de juiste vakinhoudelijke kennis wil meegeven, maar ook ondernemende vaardigheden waarmee ze voor zichzelf kansen kunnen creëren binnen werk en opleiding. Ze kunnen daarmee ook beter inspelen op constant veranderende omstandigheden in de maatschappij en het werkveld. Met behulp van de ESF-subsidie wordt IVO-Deurne in staat gesteld haar personeel op de juiste manier aanvullende scholing te bieden, zodat ze de leerlingen optimaal kunnen begeleiden.

Jaarprogramma LOB 16-17

Artikel LOB uit boekje Brainport Eindhoven

Folder LOB


Bedrijfsbuddy’s gezocht voor leerlingen

LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) is er op gericht leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven, waardoor ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo verwerven ze een betere startpositie voor vervolgonderwijs of kwalificeren ze zich beter voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Wij zijn op zoek naar bedrijfsbuddy’s om onze leerlingen hierin te begeleiden. Leerlingen mogen in het LOB-traject zelf aangeven waar ze interesse in hebben. Ze mogen hun ideeën over een baan of werk testen met de realiteit van alle dag. Het is dus geen reguliere stage van een aantal weken. De leerlingen maken een gerichte afspraak met een 'bedrijfsbuddy', die ze een paar uur of een dag laat zien wat het vak inhoudt. Ze krijgen vrij van het reguliere onderwijs voor de afspraak met de bedrijfsbuddy. Daarom is het doel om ze in die uren optimaal te laten ervaren wat de baan/het vak inhoudt. Wij zijn daarom altijd op zoek naar bedrijfsbuddy's die een leerling een mooie kennismaking met hun vak gunnen. Wilt u een lezing komen geven over uw vakgebied dan bent u ook van harte welkom. Aarzel niet en neem contact op met onderwijskundig begeleider Ans Versleijen via vea@ivo-deurne.nl.

Vacature bedrijfsbuddy.