Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingen - Schoolregels

Schoolregels

Als je met zoveel mensen dagelijks bij elkaar bent is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan afspraken. Uitgangspunt is dat we goed met elkaar omgaan. Van zowel leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers verwachten we dat zij regels en aanwijzingen opvolgen, respect hebben voor elkaar en elkaars spullen, zorgen voor een rustige leeromgeving en op een fatsoenlijke manier met elkaar spreken.

Leest u verder...