Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

De cijfers van het overgangsrapport zijn het gemiddelde van de cijfers van de rapporten van
de periodes 1 tot en met 4, afgerond op een heel cijfer.

In de Schakelklassen (Alfrinkcollege/Peellandcollege AC/PC) wijkt dit af. Hier hanteren we de overgangsnorm van het Peellandcollege (zie onder).

Leerlingen die niet aan de normen voldoen, worden in de rapportvergadering besproken.

Overgangsnormen en gericht bevorderen van leerjaar 1 Mavo/Havo  naar leerjaar 2 Havo (PC) of 2 Mavo   
Leerlingen van de Schakelklassen AC/PC krijgen bij het derde rapport een advies 2 Mavo of 2 Havo op basis van de resultaten (rapportcijfers).

Bij de overgang is het criterium voor bevordering of afwijzing: een maximaal toelaatbaar aantal verliespunten, veroorzaakt door onvoldoendes op het eindrapport. De cijfers op het eindrapport worden eerst op gehele cijfers afgerond. De observatielijst dient altijd positief te zijn!

Overgang van 1e leerjaar naar 2e leerjaar

Rapportcijfers

5

4

3

Ne

En

Wi

 

-4

 

-5

 

-6

Rapportcijfers

5

4

3

Fa           

Gs

Ak

Sc

Bi/Vz

 

 

-3

 

 

-4

 

 

-5

Rapportcijfers

5

4

3

Te

Mu

Ha

Lv

Lo

 

 

-2

 

 

-3

 

 

-4

 

Normen:

Bevorderen:      aantal verliespunten 7 of minder (en een positieve observatielijst)

Afwijzen:          aantal verliespunten 11 of meer

Bespreken:        aantal verliespunten 8, 9 of 10

 

Binnen alle leerwegen in leerjaar 1 worden de rapporten als volgt gewogen:

Rapport 1: 1x;

Rapport 2: 2x;

Rapport 3: 2x;

Rapport 4: 2x.

 

Overgangsnormen en gericht bevorderen van leerjaar 1 Mavo/Mavo-kans naar leerjaar 2
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 Mavo als hij/zij 

 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft en voor deze 3 vakken maximaal 1 onvoldoende (niet lager dan het cijfer 5) heeft.
 • voor de vakken Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft.
 • voor de vakken handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, muziek, tekenen, techniek en verzorging gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft. 

Overgangsnormen en gericht bevorderen van leerjaar 2 Mavo naar leerjaar 3  
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 3 Mavo als hij/zij

 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft en voor deze 3 vakken maximaal 1 onvoldoende (niet lager dan het cijfer 5) heeft.
 • voor de vakken Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde en economie gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft.
 • voor het profielvak binnen de gekozen profielen (biologie, economie of natuurkunde) het cijfer 6 of hoger heeft.
 • voor de vakken binnen het gekozen vakkenpakket niet meer dan 1 x het cijfer 4 of 2 x het cijfer 5 heeft.
 • voor de vakken handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming, muziek, tekenen, techniek en verzorging gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft.

Overgangsnormen en gericht bevorderen van leerjaar 3 Mavo naar leerjaar 4
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 Mavo als hij/zij

 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft en voor deze 3 vakken maximaal 1 onvoldoende (niet lager dan het cijfer 5) heeft.
 • voor het profielvak binnen de gekozen profielen (biologie, economie of natuurkunde) het cijfer 6 of hoger heeft.
 • voor de vakken binnen het gekozen vakkenpakket maximaal 1 x het cijfer 4 of 2 x het cijfer 5 heeft.
 • voor het gekozen vakkenpakket voor leerjaar 4 gemiddeld het cijfer 6 of hoger heeft.
 • voor de vakken lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vorming maximaal 1 onvoldoende (niet lager dan het cijfer 5) heeft.
 • voor het vak kunstzinnige vorming het cijfer 6 of hoger heeft. 
 • voor het stageverslag een voldoende beoordeling heeft.

Geplaatst in Havo-route 
Een leerling die het advies Havo-route krijgt is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de dezelfde overgangscriteria als die van 3 Mavo. De rapportvergadering beslist of een leerling wordt geplaatst in de Havo-route. De leerling krijgt in leerjaar 4 geen Dienstverlening & Producten aangeboden maar 3 lesuren extra als Havo-voorbereiding (1 lesuur Nederlands, 1 lesuur Engels en 1 lesuur wiskunde).