Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingbegeleiding - Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Elke deelschool heeft een vertrouwenspersoon voor leerlingen. De vertrouwenspersoon heeft de deskundigheid om leerlingen met moeilijke problemen, die niet direct met de studie te maken hebben, te kunnen begeleiden.

Op het Alfrinkcollege zijn de vertrouwenspersonen:
mevrouw C. Joosten (joc@ivo-deurne.nl) en
de heer B. Imandt (imb@ivo-deurne.nl).