Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - De school - Welkom

Welkom op het Alfrinkcollege

Welkom op de website van het Alfrinkcollege!

Het Alfrinkcollege is een deelschool van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. Op onze school hebben we drie onderwijsniveau’s, nl. Mavo/Havo (de schakelklas), Mavo (ook wel Vmbo Theoretisch/Gemengde Leerweg genoemd) en Mavo-kansklas (Mavo/Kaderberoepsgerichte leerweg). Leerlingen krijgen in het eerste leerjaar de kans om te laten zien welke leerweg het beste bij ze past. In de schakelklas wordt lesgegeven op Havo-niveau en in de Mavo-(kans)klassen wordt lesgegeven op Mavo-niveau. In onze school werken we in kerngroepen, alle leerlingen van bv. leerjaar 1 zitten daarom bij elkaar in een kerngroep. Omdat elke kerngroep een eigen plek in het gebouw heeft en daarnaast een vast klein team aan mentoren en docenten, leer je elkaar snel kennen. Het voelt er veilig en vertrouwd.

Op deze site staat de informatie speciaal voor het Alfrinkcollege. Op de algemene site van IVO-Deurne staat de informatie die van toepassing is voor alle deelscholen van IVO-Deurne.
Reageer gerust met vragen of opmerkingen via een mail naar: ac@ivo-deurne.nl