Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Competentiegericht leren

CGO – competentie gericht onderwijs

Sinds enkele jaren maken onze leerlingen kennis met competentieleren. Tijdens de studie verzamelt een leerling kennis en vaardigheden.
In de loopbaanontwikkeling ( LOB) van de leerlingen wordt het steeds belangrijker dat de leerling ontdekt hoe je deze kennis en vaardigheden kunt inzetten in wisselende omstandigheden. Attitude (=houding /gedrag) speelt een steeds grotere rol in de loopbaan en voor de keuze van de juiste sector/profiel en de vervolgopleiding.

In de onderstaande documenten leest u meer over competentiegericht onderwijs en de doorlopende leerlijn op het Alfrinkcollege. Klik op de link voor meer informatie: