Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 3/4 Mavo - Samenstelling

Kerngroep 3-4 
Samenstelling kerngroep

De kerngroep leerjaar 3/4 bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 3/4.
De kerngroepleider van leerjaar 3/4 is de heer M. Berlijn (
blm@ivo-deurne.nl), die tevens lid is van de schoolleiding van het Alfrinkcollege.
De intern begeleiders zijn de heer R. Schellens (
scr@ivo-deurne.nl) en de heer W. Verachtert (vaw@ivo-deurne.nl).
Klik hier voor een lijst van de mentoren.