Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Ouders - Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad is een klankbord voor algemene vragen en opmerkingen van ouders en/of verzorger(s) op het gebied van het welbevinden van de leerling. Als lid van de ouderraad praat, denkt en werkt u mee aan het bevorderen van een beter schoolklimaat. Als het ware zijn wij de extra ogen en oren voor de directie.
De Ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Er wordt gediscussieerd over allerlei schoolse zaken zoals: kerngroepen, organisatie, schoolexamens, surveillance, rapporten, leerlingbegeleiding, boekenpakketten, ouderbijdrage en leerling-activiteiten. Daarnaast zijn leden van de ouderraad actief in diverse werkgroepen zoals:

  • Verkeersveiligheid in en om het scholenvierkant: Een samenwerkingsverband met IVO-Deurne, waarin gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid van de schoolroute en rondom het scholenvierkant. De commissie werkt aan het Brabant Verkeer VeiligheidsLabel en voert in samenwerking met de politie en 3VO jaarlijks een fietscontrole uit.
  • Thema-avond(en): De ouderraden van IVO-Deurne organiseren gezamenlijk gespreksavonden waarin rond een zorgvuldig gekozen thema, de leerling centraal staat. Hiervoor worden deskundige sprekers uitgenodigd.
  • Medezeggenschapsraad: De gezamenlijke MR van IVO-Deurne, waarin ook ouders van de ouderraad zitting hebben, houdt zich vooral bezig met de controle van het IVO-Deurne-beleid.

Ieder jaar nemen er weer ouders/verzorgers afscheid omdat hun zoon of dochter geslaagd is. Daarom hebben wij ieder jaar weer nieuwe ouders/verzorgers nodig die onze Ouderraad komen versterken. Mocht u interesse hebben, laat het ons even weten!
Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het Alfrinkcollege ( tel. 0493-353440). Mocht u interesse hebben en/of nog vragen hebben dan kan dat via het volgende e-mailadres: ac_ouderraad@ivo-deurne.nl

De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats op de volgende data:

25 september 2018
4 december 2018
19 maart 2019
21 mei 2019