Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingen - Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd.

Klik hier om het leerlingenstatuut in te zien.