Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingen - Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle klassen van onze school. Leerlingen kunnen zich ieder jaar aanmelden en kunnen lid worden als ze voldoende presteren en graag meedoen en mee willen denken. De leerlingenraad heeft tot doel dat alle leerlingen binnen de school een mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen.

We vergaderen zo’n twee keer per maand binnen schooltijd en de punten die uit de vergadering naar voren komen worden met de deelschoolleiding besproken.

De leerlingenraad kan ook worden betrokken bij beslissingen die de school moet nemen inzake leerlingenzaken, zoals bijvoorbeeld het beleid van de gezonde schoolkantine of veranderen van schoolregels of schooltijden.

De leerlingenraad organiseert zelf ook activiteiten.
Op de “Kijkdag” is de leerlingenraad ook altijd heel actief aanwezig. Leerlingen vertellen waarom het Alfrinkcollege zo'n goede school is en waarom dat onze school zo'n goede keus is. De leerlingenraad heeft onder andere de taak hun achterban te informeren. Dit is een vaardigheid die de leerlingen nog goed moeten leren en een instituut als het LAKS organiseert cursussen voor de leerlingen uit de leerlingenraad om hen hierin te steunen. Drie leden van de Leerlingenraad mogen ieder jaar een cursus “vergaderen en voorzitten” volgen op een buitenschoolse locatie. Leden worden ook uitgenodigd mee te doen aan andere workshops van het LAKS.
Er wordt ieder jaar een voorzitter gekozen. Meerdere leden van de Leerlingenraad kunnen ook vergaderen binnen OMO-verband en hebben dan contact met leerlingraden van andere OMO-scholen.
Leerlingen van de Leerlingenraad kunnen zich door hun inzet en betrokkenheid bij de school profileren. Ieder betrokken lid krijgt aan het eind van een schooljaar een certificaat van deelname dat prima past in hun portfolio.
Ieder jaar opnieuw hebben wij een Leerlingenraad waar we bijzonder trots op zijn!

Begeleider leerlingenraad: Bilal van der Wijst

Heb je een vraag of opmerking voor de leerlingenraad? Mail je reactie via AC_leerlingenraad@ivo-deurne.nl.