Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingbegeleiding - Peer Support

Peer Support

Peer Support is een concept waarbij leerlingen leren om elkaar te helpen, juist omdat dit voor een groot deel hoort bij hun sociale ontwikkeling. Op het Alfrinkcollege hebben wij binnen Peer Support verschillende rollen ontwikkeld. Peerleaders (leerjaar 2) helpen de eerstejaars leerlingen om te wennen aan school en helpen hen bij schoolactiviteiten en studietaken. Ook letten zij er in de pauze op of het goed gaat met de leerlingen uit de klas waar zij peerleader van zijn. Daarnaast kunnen de mentoren van leerjaar 1 altijd een beroep doen op de inzet van peerleaders. Dat is fijn voor de eerstejaars en de mentoren, maar ook de peerleaders zelf groeien hierdoor. Het bevordert hun zelfstandigheid en behulpzaamheid en ze worden meer gemotiveerd en betrokken bij school.

In leerjaar 3 en 4 hebben peermentu’s een rol. De peermentu’s worden betrokken bij allerlei activiteiten om de school te profileren. Peermentu’s begeleiden individuele leerlingen door het geven van bijles of op sociaal gebied. Daarnaast organiseren zij kleinschalige en laagdrempelige voorlichtingen vanuit de vervolgopleidingen voor onze leerlingen op school. Peer Support is volop in ontwikkeling. Ieder jaar worden weer nieuwe uitdagingen en kansen aangegaan. Peer Support draagt bij aan leerprocessen binnen passend onderwijs, loopbaan en burgerschap. U kunt meer lezen over Peer Support op de website www.peersupport.nl.

Mevr. Raterink, mevr. Van der Stappen en dhr. Swinkels zijn de inspirerende coaches en begeleiders van alle betrokkenen bij Peer Support.

Voor meer informatie kunt u altijd met hen contact op nemen:
Mevr. Raterink: rtr@ivo-deurne.nl
Mevr. Van der Stappen: stp@ivo-deurne.nl
Dhr. Swinkels: ssn@ivo-deurne.nl