Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingbegeleiding - Dyslexie

Dyslexie

Definitie dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Hulp op school

Op elke deelschool is minstens één dyslexiecoach aanwezig. Een leerling kan aan de dyslexiecoach tips of adviezen vragen over een passende aanpak van het leren. Ook bepaalt de dyslexiecoach of een leerling voor verdere screening in aanmerking komt. Elke leerling, die in het bezit is van een dyslexiepas, heeft o.a. recht op extra tijd bij proefwerken. Een aantal leerlingen komt in aanmerking voor het gebruik van verklankingssoftware. De dyslexiecoach bekijkt of dit hulpmiddel voor de leerling het meest passende is. In principe werken we met TextAid. De leerling dient zelf een device aan te schaffen. Leerlingen die vanuit de basisschool al een ondersteuningsprogramma gebruiken, kunnen dat uiteraard blijven gebruiken. Dit wordt echter door school niet ondersteund. 

Meer informatie over het dyslexieprotocol leest u hier.