Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Buitenlesactiviteiten

Buitenlesactiviteiten

Naast het onderwijsprogramma, wil de school de leerlingen ook in aanraking brengen met facetten van het maatschappelijke, godsdienstige, culturele en sociale leven. Daartoe worden allerlei activiteiten georgani-seerd die van belang zijn voor een volwaardig vormingsprogramma. De school hecht er sterk aan dat ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen deze activiteiten positief ondersteunen, omdat die mede bijdragen tot een goede schoolsfeer. Over uitvoering en organisatie volgen in de loop van het schooljaar nadere mededelingen. We denken hierbij aan activiteiten zoals:

 • Excursies in het kader van beroepenvoorlichting
 • Introductieprogramma aan het begin van
  het schooljaar
 • Schoolverlatersactiviteiten voor leerjaar 4
 • Actie ten bate van een goed doel
 • Stage aan het einde van het derde leerjaar
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstviering
 • Carnavalsfeest
 • Disco
 • Sporttoernooien
 • Uitdag
 • Sportdag
 • Musical