Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 3/4 Mavo - Informatie

Kerngroep 3/4 Gemengde/theoretische leerweg

Informatie

In deze leerweg staan de theorievakken centraal. Er worden hoge eisen gesteld aan de capaciteiten, inzet en motivatie van de leerlingen. In leerjaar drie heeft de leerling 6 theorievakken, naast de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwelijke vorming en culturele kunstzinnige vorming (CKV). Ter voorbereiding op de werkwijze en methodiek van het middelbaar beroeps-onderwijs en om leerlingen kennis te laten maken met de sectoren en de vervolgopleidings-mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs, volgen alle leerlingen verplicht het vak technologie behalve de leerlingen die door de beslissing in de rapportvergadering in aanmerking komen voor de Havo-variant. i.p.v. Technologie krijgen deze leerlingen een extra theorievak aangeboden. De keuze van het vakkenpakketvoor leerjaar 3 en 4 vindt plaats in het tweede leerjaar.

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen de leerlingen één van onderstaande vier sectoren:

Sector techniek: Nederlands – Engels – Wiskunde – Natuurkunde
Sector economie: Nederlands – Engels – Wiskunde - Economie
Sector groen: Nederlands – Engels – Wiskunde – Biologie
Sector zorg en welzijn: Nederlands – Engels – Wiskunde - Biologie

Een leerling kan alleen een vak in leerjaar 4 kiezen als dat vak ook gevolgd is in leerjaar 3. Een leerling die het vak technologie kiest in leerjaar 4 ontvangt een diploma gemengde leerweg. Er is geen niveauverschil tussen theoretische en gemengde leerweg. De samenstelling is verschillend: met of zonder het vak technologie. Leerlingen die kiezen voor de sector groen kunnen het vak technologie niet kiezen. In het vierde leerjaar vindt binnen het vak technologie een verdieping in de gekozen sector (zorg en welzijn, techniek en economie) plaats.