Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 2 Mavo - Samenstelling

Kerngroep 2 Mavo
Samenstelling kerngroep

De kerngroep leerjaar 2 bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 2.
De kerngroepleider van leerjaar 2 is mevrouw P. Uysal-van den Broek (brp@ivo-deurne.nl), die tevens lid is van de schoolleiding van het Alfrinkcollege.
De intern begeleider is mevrouw E. Coppen (coe@ivo-deurne.nl).
Klik hier voor een lijst van de mentoren.