Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 2 Mavo - Speerpunten

Kerngroep 2 Mavo

Speerpunten

Loopbaanleren

Leerlingen in leerjaar 2 krijgen te maken met keuzes maken voor een sector.  Middels het project loopbaanoriëntatie en –begeleiding wordt de leerling voorbereid op het maken van de juiste keuze. Leerlingen maken kennis met de inhoud van leerjaar 3 en 4 zowel wat betreft de vakinhouden intrasectoraal alsmede intersectoraal. Daarnaast krijgen zij te maken met de doorstroommogelijkheden naar het Mbo of Havo. Het LOB-project draagt bij aan het verhelderen van beroepsbeelden en (vervolg)opleidingskeuze in relatie van leerweg tot sector. Leerlingen gaan op “snuffelstage” om kennis te maken met een beroep / sector.

Competentiegericht onderwijs

Dit jaar is de kerngroep gestart met competentieleren. Zowel leerlingen als docenten hebben geoefend met projecten waarin zij konden kennismaken met de competentie plannen en organiseren. Ook de lessen worden afgestemd op het competentieleren. Door middel van  een nulmeting en reflectiegesprekken wordt de voortgang van het leerproces bewaakt en bijgesteld. Bovendien maakt de mentor/docent  samen met de leerling een vervolgafspraak hoe een leerling zich verder kan verbeteren. In de loop van het jaar worden de competenties presenteren en samenwerken verder ontwikkeld.

Taal- en rekenbeleid

Leerlingen worden in het eerste leerjaar getest op hun taal-en rekenvaardigheden. De testresultaten laten zien op welk niveau de school, klas maar ook de individuele leerling staat. In de brugklas  is het streven om het 1F-niveau te halen en aan het einde van het Vmbo het 2F-niveau dat aansluit op het Mbo-startniveau.  De metingen worden bovendien gebruikt voor aanpassing van het taal- en rekenbeleid. Daarnaast krijgen leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand extra begeleiding om aan bovenstaand niveau te voldoen. Voor de taalontwikkeling  worden dramalessen gegeven. In elk leerjaar wordt in totaal max. 1 lesuur expliciet aandacht besteed aan een rekenonderdeel.