Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 2 Mavo - Informatie

Kerngroep 2 Mavo

Informatie

Evenals in leerjaar 1 zitten de leerlingen in een mavo-kansklas of in een mavoklas. Deze klassen krijgen les op mavo-niveau. In het tweede leerjaar staat het kiezen van een vakkenpakket, het kiezen van een leerweg en de keuze voor een sector centraal. In principe stromen alle leerlingen van de mavo-kansklassen door naar 3 mavo op het Alfrinkcollege en de leerlingen van de mavo-kansklassen stromen door naar 3 mavo op het Alfrinkcollege of leerjaar 3 kader op het Hub van Doornecollege.

Leerlingen in leerjaar 2 hebben in de periode van december tot en met april een project in het kader van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding, het LOB-project. Dit project wordt afgesloten met een presentatie voor de klas en het inleveren van een compleet LOB-dossier. Er is voor leerlingen de mogelijkheid om lessen in de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen en/of stage te lopen bij een bedrijf of instelling. Het project omvat 40 klokuren. De begeleiding van het project is in handen van de mentor. De decaan en LOB coördinator van de kerngroep ondersteunen de mentoren bij het project. Leerlingen krijgen tijdens het LOB (Loopbaanoriëntatie-en begeleiding)-project in workshops uitleg over de vakkenpakketten van de theoretische-gemengde leerweg. Tijdens de ouderavond wordt hier aandacht aan besteed.

Plaatsing in een leerweg
Tijdens de verplichte oudermiddag/ avond naar aanleiding van rapport 3 wordt de keuze voor een beroepsgericht programma of de vakkenpakketkeuze met de mentor besproken.