Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 1 Mavo - Samenstelling

Kerngroep 1 Mavo
Samenstelling kerngroep

De kerngroep leerjaar 1 bestaat uit de mentoren van de verschillende klassen en een aantal vakdocenten die lesgeven in leerjaar 1.
De kerngroepleider van leerjaar 1 is mevrouw P. Uysal-van den Broek (brp@ivo-deurne.nl), die tevens lid is van de schoolleiding van het Alfrinkcollege.
De intern begeleider is de heer G. Verbrugghen (vbg@ivo-deurne.nl).
Klik hier voor een lijst van de mentoren.