Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 1 Mavo - Speerpunten

Kerngroep 1 MAVO

Speerpunten

Loopbaanleren

Leerlingen hebben inzicht in hun eigen competenties, studievaardigheden en kunnen daarop zelf reflecteren. Wie ben ik, wat wil ik, welke keuzes moet ik maken, maken onderdeel uit van de loopbaanoriƫntatie.

Introductieweek

Deze week wordt aan het begin van het schooljaar georganiseerd. In plaats van het gewone lesprogramma staan de lessen deze week geheel in het teken van elkaar en de school beter leren kennen, het aanleren  van studievaardigheden, maar er is ook tijd voor ontspanning..

Competentiegericht onderwijs

Door een nulmeting en reflectiegesprekken wordt samen met de leerling de voortgang besproken en worden vervolgafspraken gemaakt hoe een leerling zichzelf verder kan verbeteren.

Studielessen

In de studielessen krijgen de leerlingen wekelijks te maken met de items:
Leren-leren, plannen en organiseren, samenwerken, concentratie en studievaardigheden.

Taal- en rekenbeleid

Leerlingen worden in het eerste leerjaar getest op hun taal- en rekenvaardigheden. De testresultaten laten zien op welk niveau de school, de klas, maar ook de individuele leerling staat. In de brugklas  is het streven om het 1F-niveau te halen en aan het einde van het Vmbo het 2F-niveau, dat aansluit op het Mbo-startniveau.  De metingen worden bovendien gebruikt voor aanpassing van het taal- en rekenbeleid. Daarnaast krijgen leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand extra begeleiding om aan bovenstaand niveau te voldoen. Voor de taalontwikkeling  worden dramalessen gegeven. In elk leerjaar wordt in totaal max. 1 lesuur expliciet aandacht besteed aan een rekenonderdeel.