Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Kerngroepen - 1 Mavo - Informatie

Kerngroep 1 MAVO

Informatie

Leerlingen worden door de aannamecommissie op het Alfrinkcollege geplaatst indien de basisschool het gerichte advies Havo/Mavo (of Havo/Vmbo-T/G), Mavo (of Vmbo-T/G) of Mavo-Kans-klas (=Vmbo-K/Vmbo-T/G) geeft. Voor leerlingen, waarbij de CITO-score niet in overeenstemming is met het advies, kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden. In leerjaar 1 kennen we op het Alfrinkcollege drie verschillende leerwegen: schakelklas Havo/Mavo, Mavo en Mavo-kans-klas.

Schakelklas

Leerlingen bij wie de leerkracht van groep 8 twijfelt of de Mavo (theoretische leerweg) dan wel Havo het meest passende onderwijs is,  worden in de schakelklas Havo/MAVO geplaatst. Meestal zal de basisschool het advies schakelklas uitbrengen als de leerling voldoet aan het Havo-profiel (minder uitgesproken), een B/C niveau in het leerlingvolgsysteem heeft (LVS) en een citoscore van minimaal 538.
In de schakelklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau, zoals in de eerste klas van het Peellandcollege. Als leerlingen goede resultaten boeken, voldoen aan de overgangsnormen van het Peellandcollege én positief scoren op de observatielijst, kunnen zij opstromen naar de tweede klas van het Havo.

Klas 1 Mavo en Mavo-kans-klas

In de eerste klas krijgen leerlingen van zowel de Mavo als de Mavo-kans-klas op het Alfrinkcollege les op MAVO-niveau.  Leerlingen krijgen les in groepen van dezelfde samenstelling (Mavo of Mavo-kans-klas), maar hebben wel dezelfde boeken en/of lesprogramma. De overgangscriteria kunt u vinden in de papieren schoolgids. Gedurende de onderbouwperiode (de eerste twee leerjaren) wordt voor de Mavo-kans-leerling bepaald of hij/zij wordt bevorderd naar de Mavo of naar de kaderberoepsgerichte leerweg.